An toàn PCCC đối với Nhà xưởng, kho hàng hóa, cơ sở sản xuất

Trong thời gian qua nhiều vụ cháy nhà kho, xưởng sản xuất liên tiếp xảy ra trên địa bàn cả nước tiếp tục gióng lên một hồi chuông mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở này. Các nhà kho, xưởng sản xuất không đảm bảo an…