Diễn tập phương án phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn tại KCN

Ngày 31/10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo diễn tập tổ chức diễn tập phương án phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn khu công nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam (Khu công nghiệp Bá Thiện 2, xã Thiện…