© 2014 MatCRT.Com. All Rights Reserved.

Sau khi dùng CRT có thể phẫu thuật Lasik được không?

Bạn luôn có thể phẫu thuật LASIK sau một thời gian dùng kính Chỉnh Hình Giác Mạc CRT. Tuy nhiên, do hiệu quả chỉnh hình giác mạc, bạn sẽ phải ngưng dùng CRT một thời gian (thường là vài tháng) để giác mạc trở về nguyên trạng và ổn định. Bạn cần báo cáo với bác sỹ chuyên khoa LASIK là đã từng đeo kính áp tròng CRT, bác sỹ sẽ hướng dẫn thời gian cụ thể cần ngưng đeo trước khi phẫu thuật

318