© 2014 MatCRT.Com. All Rights Reserved.

Phục Vụ Chuyên Ngành

Hãy gia nhập tổ hợp bác sỹ chuyên khoa về kính áp tròng chỉnh hình giác mạc Paragon CRT để được huấn luyện sử dụng sản phẩm y khoa đầu ngành về phương pháp Ortho-K. Hoàn tất huấn nghiệp qua hội thảo Web và các đề tài trình bày qua powerpoint, qúy vị sẽ được cấp bằng chứng chỉ. Với phương pháp CRT,  phòng khám qúy vị sẽ mang lại lợi tức tài chánh, đồng thời phục vụ nhu cầu chữa trị cho số bệnh nhân ngày một tăng bằng kính áp tròng trị liệu tân tiến đang được phổ biến trên thị trường khắp thế giới hiện nay.