© 2014 MatCRT.Com. All Rights Reserved.

Khác biệt giữa CRT và Lasik

LASIK là cách chữa cận thị bằng phẫu thuật. Để giữ thị lực tốt, bệnh nhân có thể phải tái giải phẫu. CRT chữa cận thị như LASIK nhưng không cần giải phẫu, đặc biệt CRT chỉ tạo hiệu ứng tạm thời, có nghĩa thị lực bạn sẽ trở về nguyên trạng nếu ngưng dùng. Trước đây bệnh nhân cận thị tìm đến với LASIK vì muốn tránh những khó chịu phiền nhiễu thường gặp khi đeo kính cận hoặc áp tròng ban ngày. Ngày nay, với kính Chỉnh Hình Giác Mạc CRT, bạn có được tất cả các lợi ích như LASIK mà không cần phẫu thuật, đặc biệt là CRT sẽ không làm thay đổi cấu trúc bình thường của giác mạc khi ngưng sử dụng! Với độ ô nhiễm môi trường trầm trọng như hiện nay, bạn có thấy khó chịu phiền toái khi phải đeo kính cận hoặc kính áp tròng ban ngày không? Nếu có, thì phương pháp chỉnh hình giác mạc CRT sẽ là giải pháp tốt cho bạn.