© 2014 MatCRT.Com. All Rights Reserved.

Cận thị: Sự quan tâm của thời đại

k9Cận thị (myopia) là vấn đề rất đáng quan tâm ở châu Á vì tỷ lệ người cận thị mỗi ngày mỗi tăng trong vài thập kỷ vừa qua. Tỷ lệ cận thị ở học sinh châu Á tại Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, và Hàn Quốc rất đáng kinh ngạc: 80-90 % .

Tương tự, nạn bùng phát cận thị cũng đáng quan ngại trên khắp thế giới. Tỷ lệ người cận thị ở các thành phố châu Á dường như tương quan với thời lượng quá nhiều cho học hành, kết hợp với những thay đổi trong sinh hoạt, làm giảm thời gian trẻ em dành cho sinh hoạt bên ngoài.

Bệnh lý liên quan đến cận thị ảnh hưởng 20 – 30% những em bậc trung học ở các nước Châu Á. Trong khi con số chỉ là 10 đến 20% ở Châu Âu.

Cận thị cũng là do di truyền, nhưng chủ yếu vẫn là trẻ em dành quá nhiều thời gian vào màn hình máy tính và sách vở thay vì chơi ngoài trời, các em đã bị cận dù không có yếu tố di truyền.

Khi bị cận thị, nhãn cầu trở nên quá dài nên ánh sáng vào mắt không tập trung ở võng mạc. Nghiên cứu cho thấy đọc chữ ở khoảng cách gần trong môi trường thiếu sáng dễ làm dài trục nhãn cầu, gọi là tiến trình tăng cận.

Tại Singapore, cận thị tăng nhiều trong 30 năm qua nơi cộng đồng người Trung Quốc, Ấn Độ, Mã Lai cho thấy là do yếu tố môi trường.

Nghiên cứu về sinh viên gốc Hoa tại Singapore và Australia cũng chỉ ra mối tương quan giữa thời gian ở ngoài trời và tỷ lệ cận thị. Nhìn chung, các nghiên cứu đều cho thấy tỷ lệ cận thị cao trong học sinh châu Á có liên quan đến thói quen học tập của các em.